Integritetspolicy

Vi hanterar dina personuppgifter i enlighet med GDPR.

I samband med anmälan till kommunens evenemang Lund Grand Prix ber vi om personuppgifter såsom namn, företagsnamn, mailadress, matpreferens/allergier samt i vissa fall fakturaadress. Dessa uppgifter lagras i vårt datasystem i syfte att administrera och utvärdera evenemanget, skicka ut information om evenemanget och sammanställa deltagarlista som delges övriga deltagare. Dina personuppgifter raderas ett år efter genomfört evenemang. För att anmäla dig till evenemanget måste du aktivt samtycka till vår integritetspolicy.

Du kan när som helst begära ut information om de personuppgifter vi har om dig. Du har rätt att radera eller begära rättelse av dina personuppgifter genom att skicka ett mail till lundgrandprix@lund.se

> Läs mer om hur Lunds kommun hanterar personuppgifter här

 

Lunds kommun

www.lund.se
orgnr: 212000-1132

Kontakt

E-post: lundgrandprix@lund.se
Telefon: 046-359 50 00